Menu Zamknij

Program studiów

SEMESTR 1

MODUŁ 1. ZARZĄDZANIE
Nowoczesne trendy w zarządzaniu 8h
Analiza strategiczna w organizacji pozarządowej 8h
Zarządzanie kryzysowe w organizacji pozarządowej 8h
Zarządzanie ryzykiem w organizacji pozarządowej 8h
Partycypacja społeczna w praktyce 8h
MODUŁ 2. EKONOMIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Ekonomia menedżerska 8h
Przedsiębiorczość (myślenie przedsiębiorcze) 8h
Tworzenie biznesplanu organizacji pozarządowej 8h
Strategia organizacji pozarządowej 8h
MODUŁ 3. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych 8h
Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowej i fundraising 8h
Rachunkowość zarządcza 12h
Budżetowanie działalności organizacji pozarządowej 8h
Rachunkowość i prawo podatkowe organizacji pozarządowej 10h

SEMESTR 2

MODUŁ 4. PRAWO I ETYKA
Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce 8h
Etyka pracy w organizacji pozarządowej 8h
MODUŁ 5. PRZYWÓDZTWO I ZASOBY LUDZKIE
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej 8h
Zarządzanie zespołem 12h
Coaching – profilowanie cech Lidera organizacji pozarządowej 12 h
Techniki negocjacji i mediacji 10h
MODUŁ 6. KOMUNIKACJA I MARKETING
Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym oraz z biznesem 8h
Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych 12h
Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych 12h
Marketing organizacji pozarządowej 8h

SEMESTR 3

MODUŁ 7. ZARZĄDZANIE II
Zarządzanie projektami w organizacji pozarządowej 12h
Zarządzanie projektami w organizacji pozarządowej 8h
Społeczna odpowiedzialność biznesu 8h
Zarządzanie wolontariatem i wolantariuszami 8h
Zamówienia publiczne 8h
Monitoring i ewaluacja w organizacjach pozarządowych 8h
MODUŁ 8. INFORMATYKA
Wybrane zagadnienia informatyki w funkcjonowaniu organizacji pozarządowej  8h
MODUŁ 9. ZAJĘCIA PROJEKTOWE
Gra biznesowa 10h
Warszaty projektowe – spotkania i rozmowy z liderami organizacji pozarządowych 20h