Menu Zamknij

Rada programowa

dr inż. Kamila Bartuś
dr inż. Kamila Bartuś
Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju
dr Kornelia Batko
dr Kornelia Batko
Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, szkoleniowiec, przedsiębiorca. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, prowadząc zajęcia dla studentów m.in. z zakresu projektowania stron i sklepów internetowych, marketingu internetowego, kampanii w mediach społecznościowych, systemów ERP, systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Menedżer e-commerce i social media”, „Akademia zwinnego lidera” oraz studiów MBA dla organizacji pozarządowych. Współwłaściciel firmy consultingowo- szkoleniowej InPoint Kamila Bartuś & Kornelia Batko spółka jawna (10.2019-08.2021).
Arkadiusz Trzebuniak
Arkadiusz Trzebuniak
Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości w Polsce w 2012 i 2013 roku, trzykrotny stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, laureat nagrody Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu za najlepszą pracę licencjacką, autor książki „Ekonomika lokalnego rynku pracy”. Dyrektor Instytutu Liderów Zmiany Społecznej, pracownik administracji rządowej, prezes i wiceprezes organizacji pozarządowych, były dyrektor szkoły i wykładowca PWSZ w Raciborzu i UŚ w Katowicach, dziennikarz, trener-szkoleniowiec z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, prawa oświatowego, kompetencji cyfrowych, reklamy i promocji, koordynator wielu projektów ministerialnych i samorządowych. Ukończył studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia magisterskie z zarządzania, filologii polskiej i kulturoznawstwa, studia licencjackie z filologii angielskiej i politologii. Ukończył formy doskonalące z zakresu MBA, event marketingu i zarządzania sportem. 
doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D<strong>.</strong>
doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Jej wykształcenie obejmuje studia magisterskie (2004) i doktoranckie (2011) w zakresie Ekonomii i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii, VŠB-TUO. W 2018 roku uzyskała habilitację w dziedzinie Ekonomii na Wydziale Ekonomii, VSB-TUO. Jest kierownikiem Katedry Ekonomii Publicznej i koordynatorem programu studiów Public Economics and Administration na studiach licencjackich i magisterskich, od 2019 roku. Od 2021 roku jest członkiem Rady Naukowej Wydziału Ekonomicznego VSB-TUO.
Wykłada następujące przedmioty: Ekonomia Sektora Publicznego, Administracja Publiczna, Ocena Usług Publicznych oraz Sektor Publiczny I. W swojej działalności naukowo-badawczej koncentruje się na efektywności, skuteczności, dostępności i jakości usług publicznych. Jest badaczką i członkiem zespołu badawczego projektów finansowanych z Agencji Technologicznej Republiki Czeskiej (TA CR).
dr Stanisław Drosio
dr Stanisław Drosio
Lider zmian, facylitator, trener biznesu. Orędownik podejścia leadership management do prowadzenia zespołów i organizacji. Cyfryzację i zmianę organizacyjną przeprowadził m. in. u jednego z największych polskich producentów systemów IT klasy ERP. Znawca praktycznego zastosowania różnorodnych metodyk zwinnych zarządzania procesami biznesowymi zarówno w wytwarzaniu oprogramowania, jak również dostarczaniu usług produktowych i procesu stałego utrzymania rozwiązań Klientom. Specjalista ds. ciągłości działań, bezpieczeństwa oraz utrzymania funkcjonowania biznesu w sytuacjach kryzysowych. Twórca i manager dwóch organizacji pozarządowych działających i realizujących projekty współfinansowane zarówno na szczeblu samorządowym, jak również rządowym. Doktor nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście informatyki biznesowej. Wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.