Menu Zamknij

Arkadiusz Trzebuniak, MBA

Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości w Polsce w 2012 i 2013 roku, trzykrotny stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, laureat nagrody Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu za najlepszą pracę licencjacką, autor książki „Ekonomika lokalnego rynku pracy”. Dyrektor Instytutu Liderów Zmiany Społecznej, pracownik administracji rządowej, prezes i wiceprezes organizacji pozarządowych, były dyrektor szkoły i wykładowca PWSZ w Raciborzu i UŚ w Katowicach, dziennikarz, trener-szkoleniowiec z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, prawa oświatowego, kompetencji cyfrowych, reklamy i promocji, koordynator wielu projektów ministerialnych i samorządowych. Ukończył studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia magisterskie z zarządzania, filologii polskiej i kulturoznawstwa, studia licencjackie z filologii angielskiej i politologii. Ukończył formy doskonalące z zakresu MBA, event marketingu i zarządzania sportem