Menu Zamknij

Rafał Żelazny

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, menedżer w dużej firmie IT. W praktyce gospodarczej świadczy usługi konsultingowe dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół ekonomiki informacji, innowacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, strategii rozwoju, ekspertyz, raportów badawczych.