Menu Zamknij

Warunki rekrutacji


Grupą docelową są liderzy (członkowie zarządów) organizacji pozarządowych z czterech subregionów województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów organizacji pozarządowych z niewielkich ośrodków, z dala od centrów życia społecznego, bez dostatecznych zasobów, mających utrudniony dostęp do środków publicznych, wytypowani przez te organizacje do udziału w innowacyjnych studiach podyplomowych MBA w organizacjach pozarządowych. Przy rekrutacji zostanie również wzięta pod uwagę dywersyfikacja regionalna, zapewniająca równą dostępność studiów we wszystkich subregionach województwa śląskiego (przy uwzględnieniu potencjału społeczno-demograficznego subregionów): po 4 miejsca dla subregionu centralnego, południowego, północnego i zachodniego.

Potencjalni beneficjenci (przyszli uczestnicy) muszą spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać wykształcenie wyższe (o dowolnym profilu i specjalności);
  2. Posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową lub zarządzaniu projektami;
  3. Powinni być aktywnymi członkami zarządu organizacji pozarządowych, liderami swoich organizacji i posiadać rekomendację swojej organizacji do udziału w projekcie (nie można zgłosić się samodzielnie, musi to zrobić organizacja);
  4. Przesłać swoje CV i podanie z opisem motywacji do podjęcia studiów MBA dla NGO;
  5. Muszą wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, w czasie której przedstawią proponowaną do realizacji w toku studiów koncepcję zmiany społecznej w swojej lokalnej wspólnocie.


Warunkiem przyjęcia kandydata na studia będzie także przedstawienie przez niego koncepcji wdrożenia zmiany społecznej w środowisku lokalnym, w którym działa reprezentowana przez niego organizacja pozarządowa.